News

สวัสดีปีใหม่ 2563

Logo Wat.png

กำหนดการ

งานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

          เวลา ๑๖.๐๐ น.        ดนตรี คาราโอเกะ

          เวลา ๑๗.๐๐ น.        กิจกรรมตักบาตรพระประจำวันเกิด, ถวายสังฆทาน ณ พระอุโบสถ

          เวลา ๑๘.๐๐ น.        – เปิดบริการอาหารการกุศลฟรี  สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

                                      – ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมารามและนายกสมาคมไทย

                                        แห่งรัฐอิลลินอยส์ กล่าวเปิดงาน

– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

– การแสดงรายการต่าง ๆ และวงดนตรีคาราโอเกะ

เวลา ๒๒.๐๐ น.        พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์,สวดอิติปิโส ๑๐๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล

                             แก่ชีวิต

วันพุธ ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

          เวลา ๐๗.๓๐ น.        ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา

          เวลา ๑๐.๐๐ น.        พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม

          เวลา ๑๐.๓๐ น.        พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถวัดธัมมาราม

          เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

          เวลา ๑๒.๐๐ น.        พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน

          เวลา ๑๓.๐๐ น.        – ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 

                                      – ทอดผ้าป่าสามัคคี

– ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                                      – ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา,  พระสงฆ์อนุโมทนา, 

                                        สาธุชนรับพรเป็นเสร็จพิธี