วันศุกร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
ขอเชิญทุกท่านทั้งในนครชิคาโก และเมืองใกล้เคียงร่วมสนุกสนาน ส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558  
วันพุธที่ 31 ธ.ค. 2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
ขอเชิญรับบริการตรวจสุขภาพฟรี  
Health Fair 2014 Sunday September 28 from 7:00am-12:00pm
ขอเชิญร่วมถวายราชดุดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ว้นอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ. วัดธัมมาราม เริ่ม 10.00 น.
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานถวายมุทิตาฯ พระพรหมวชิรญาณ
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557
เชิญร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
วันเสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม ณ วัดธัมมาราม
ตามรอย...ดอกกระมุท
Loykratong
ขอเชิญร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม งานวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และพิธีหล่อเทียนพรรษา
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งคุณครูประจำการ และ เลี้ยงต้อนรับคุณครูภาคฤดูร้อน
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เริ่ม 17.00 น.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งคุณครูประจำการ และ เลี้ยงต้อนรับคุณครูภาคฤดูร้อน
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 23557 เริ่ม 16.00 น.
ขอเชิญร่วมงานวันวานยังหวานอยู่
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานปิดภาคเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ชมการแสดงของเด็กนักเรียนและร่วมรับประทานอาหาร
วันมาฆบูชา (Magha Puja Day)  
4 ความอัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีอะไรบ้าง?
ประเพณีสลากภัต 
ประเพณีสลากภัต
ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี  
ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ธรรมะข้อคิดโดย...หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 
คนที่ไร้บุญวาสนามักจะมีแต่สนิมขุม ไม่มีบุญกุศลกับเขาเลย ถ้าท่านตั้งใจดี เอาสนิมออกไป รักษาเหล็กเข้าไว้..
Welcome
About Wat Dhammaram
ประวัติเจ้าอาวาส
ประวัติโดยสังเขป พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
Bord of Director
คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม ฝ่ายคฤหัสถ์
Map
แผนที่ไปวัด
Vol. 39 No. 1 Jan - Mar 2013
ปีที 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556
Vol. 38 No. 4 Oct-Dec 2012
ปีที 38 ฉบับที่ 4 คุลาคม - ธันวาคม 2555
What is ‘boon’?
By Ven. P. Boonshoo Sriburin
What is Buddhism?
For more than 2,500 years, the religion we know today as Buddhism has been the primary inspiration behind many successful civilizations
The Search for the Meaning of Life
Summary of a talk on ‘The Search for the Meaning of Life’ delivered to a group of Northeastern Illinois University students
คำถามมีคำตอบ
ความสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...จัดทำโดยวัดธัมมาราม
หนี่งวันเดียวกัน
หนึ่งวันเดียวกันสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ว.วชิรเมธี
คำคมจากท่านว.วชิรเมธี
คำคมคารมธรรมะข้อคิดชีวิตเตือนใจ จากพระอาจารย์ว. วชิรเมธี

Photo Gallery

บันทืกภาพวีดีโองานสงกรานต์และงานลอยกระทง
ปี 2008 - 2013
งานส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดธัมมาราม
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และคณะ มาเยี่ยมเยือนวัดธัมมาราม
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 /2013
ภาพงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 7 ธ.ค. 2557  21 Photo(s) ตกแต่งงานแต่งงาน  27 Photo(s) วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2557  3 Photo(s)
สวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  3 Photo(s) การเลือกตั้งกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม ปี 2556  11 Photo(s) ภาพในวัน งานวันสงกรานต์ ปี 2556  61 Photo(s)
ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปี 2553
เรื่องยุ่งๆ ของการขอครูปประจำปี มาประจำการที่วัดธัมมาราม ปี 2553
ทำเนียบครูประจำการ 1 ปี (ร.ร.นาฏศิลป์)
ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2005-2009 ร.ร.นาฏศิลป์ วัดธัมมาราม
ทำเนียบครูประจำการ 1 ปี (ดนตรีไทย)
ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2005-2009 สถาบันดนตรีไทย
 
LInk

 


Home      About us      News      Calendar      Webboard      Knowledge      Contact us      Admin      กรรมการอำนวยการ