• 1
  • 0
  • 2
  • 3
ครูในดวงใจ ของญาติโยมชาววัดธัมมาราม 
หลวงพ่อ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ
Welcome 
About Wat Dhammaram
ประวัติเจ้าอาวาส 
ประวัติโดยสังเขป พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
Board of Director 
คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม ฝ่ายคฤหัสถ์
Vol. 39 No. 1 Jan - Mar 2013 
ปีที 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556
Vol. 38 No. 4 Oct-Dec 2012 
ปีที 38 ฉบับที่ 4 คุลาคม - ธันวาคม 2555

มุมคุณหนู

   "ปัญหา" กับ "ปัญญา" เป็นของคู่กัน 

เมื่อมี"ปัญหา" ทำให้เกิดการเดือดร้อน ไม่สงบสุข 

    ต้องค่อยๆใช้ "ปัญญา" แก้ที่ละเรื่อง 

แก้เรื่องใหญ่...ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก และแก้เรื่องเล็กๆให้ค่อยๆหายไปได้

แสดงว่าใช้ปัญญา แก้ปัญหาได้ถูกต้อง

 " ไก่ยังมีสติปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เลย"

เราก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆได้เช่นกัน ด้วยการใช้ " ปัญญา"


ผู้นำมาเผยแพร่ : คุณยายบ้านนอก
รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติเยี่ยมวัดธัมมาราม 
รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว. วัฒนธรรม เข้ากราบนมัสการรักษาการเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
ท่านทูตฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย บรรยายพิเศษ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านทูตฯดอน ปรมัตถ์วินัยบรรยายพิเศษ
บาป ทางพุทธศาสนา 
บาป...คือ การกระท่าทางใจ ด้วยจิตเจตนาเป็นอกุศล แล้วส่งผ่านมาทางกายและวาจาให้ด่าเนินการ
ธรรมะสวัสดี 
รายการธรรมสวัสดี กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน
คำถามมีคำตอบ 
ความสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...จัดทำโดยวัดธัมมาราม
7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต  
7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
What is ‘boon’? 
By Ven. P. Boonshoo Sriburin
What is Buddhism? 
For more than 2,500 years, the religion we know today as Buddhism has been the primary inspiration behind many successful civilizations
The Search for the Meaning of Life 
Summary of a talk on ‘The Search for the Meaning of Life’ delivered to a group of Northeastern Illinois University students
Queen of Peace High School 
Students's Queen of peace high school visits at Wat Dhammaram
What is Buddhism? 
For more than 2,500 years, the religion we know today as Buddhism has been the primary inspiration behind many successful civilizations..
Kamma in Buddhism 
As Buddhists, we must understand kamma (action and the result of action) as it is explained in Buddhism.
Visakha Puja Day 
Visakha Puja is one of the most important days in Buddhism
BUDDHISM 
The teachings of the Buddha have been summarized in three short but very powerful statements
ปิดคอร์สกรรมฐาน 
ภาพบรรยากาศของวันขอขมาพระวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์ทำนอง จน์ทสาโร ก่อนเดินทางกลับไปเยี่ยมเมืองไทย
บรรยากาศบวชเณรภาคฤดูร้อน2553 
ภาพบรรยากาศงานบรรพชา-บวชศีลจาริณี ประจำปี255 วัดธัมมาราม นครชิคาโก
สอบธรรมศึกษา 2553 
ภาพบรรยากาศวันสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
งานสวดพระอภิธรรม คุณพรรคสีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา 
วันพุธ-เสาร์ที่ 1-4 ก.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ วัดธัมมาราม
งานสวดพระอภิธรรม คุณสุกิจ สุรพิบูลย์ชัย 
วันพุธที่ 13-15 พ.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ วัดธัมมาราม
เปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เข้าพบผู้อำนวยการที่กรุงเทพฯ 
คุณเพ็ญจันทร์ เลิศบูรพา เข้าพบพระพรหมวชิรญาณเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการจัดตั้งกรรมการบริหารโรงเรียน
ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปี 2553 
เรื่องยุ่งๆ ของการขอครูปประจำปี มาประจำการที่วัดธัมมาราม ปี 2553
ทำเนียบครูประจำการ 1 ปี (ร.ร.นาฏศิลป์) 
ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2005-2009 ร.ร.นาฏศิลป์ วัดธัมมาราม
ทำเนียบครูประจำการ 1 ปี (ดนตรีไทย) 
ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2005-2009 สถาบันดนตรีไทย
เก็บตะวัน 
แด่นพ.พิพิธ เจียมมงคลทิพย์ 724
ครูในดวงใจ ของญาติโยมชาววัดธัมมาราม 
หลวงพ่อ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ 916
เพลงขอนไม้กับชีวิต 
เพลงธรรมะความหมายดีๆ 5,875
เพลงธรรมะน่าฟัง "องคุลีมาร" 
เพลงองคุลีมาร เพลงลูกทุ่งธรรมะน่าฟัง การแสดงของนักเรียนโรงเรียน ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง 31,535

 


Home      About us      News      Calendar      Webboard      Knowledge      Contact us      Login      Admin      กรรมการอำนวยการ

วัดธัมมาราม นครชิคาโก

Modified from Maxsite 1.0 by Maneesak Pimsarn