• 1
  • 0
  • 2
  • 3
ขอเชิญร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม งานวันมาฆบูชา 
วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
ทำรายงานภาษีรายได้ฟรี (Income Tax) ณ วัดธัมมาราม 
ทุกวันอาทิตย์ ตั่งแต่ 15 มีนาคม - 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
Welcome 
About Wat Dhammaram
ประวัติเจ้าอาวาส 
ประวัติโดยสังเขป พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
Board of Director 
คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม ฝ่ายคฤหัสถ์
Map 
แผนที่ไปวัด
Vol. 39 No. 1 Jan - Mar 2013 
ปีที 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556
Vol. 38 No. 4 Oct-Dec 2012 
ปีที 38 ฉบับที่ 4 คุลาคม - ธันวาคม 2555
รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติเยี่ยมวัดธัมมาราม 
รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว. วัฒนธรรม เข้ากราบนมัสการรักษาการเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
ท่านทูตฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย บรรยายพิเศษ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านทูตฯดอน ปรมัตถ์วินัยบรรยายพิเศษ
เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมวัดธัมมาราม 
เอกอัครราชทูตฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย เยี่ยมวัดธัมมารามและพบปะชาวชิคาโกและเมืองใกล้เคียง
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เดินทางมาบรรยาย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมาราม
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว 
พระธรรมเทศนาของ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภภฺโท)
บุญที่ไม่ต้องทำ 
หลวงพี่มาแล้วกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ตอน บุญที่ไม่ต้องทำ
คำถามมีคำตอบ 
ความสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...จัดทำโดยวัดธัมมาราม
หนี่งวันเดียวกัน 
หนึ่งวันเดียวกันสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ว.วชิรเมธี
What is ‘boon’? 
By Ven. P. Boonshoo Sriburin
What is Buddhism? 
For more than 2,500 years, the religion we know today as Buddhism has been the primary inspiration behind many successful civilizations
The Search for the Meaning of Life 
Summary of a talk on ‘The Search for the Meaning of Life’ delivered to a group of Northeastern Illinois University students
Queen of Peace High School 
Students's Queen of peace high school visits at Wat Dhammaram
Meditation Visitor  
Students's Glenview came to visit Wat Dhammaram Chicago
Magha Puja Day 
What is Magha Puja Day? When and where does this day take place?
What is Buddhism? 
For more than 2,500 years, the religion we know today as Buddhism has been the primary inspiration behind many successful civilizations..
Kamma in Buddhism 
As Buddhists, we must understand kamma (action and the result of action) as it is explained in Buddhism.
Visakha Puja Day 
Visakha Puja is one of the most important days in Buddhism
BUDDHISM 
The teachings of the Buddha have been summarized in three short but very powerful statements
ปิดคอร์สกรรมฐาน 
ภาพบรรยากาศของวันขอขมาพระวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์ทำนอง จน์ทสาโร ก่อนเดินทางกลับไปเยี่ยมเมืองไทย
บรรยากาศบวชเณรภาคฤดูร้อน2553 
ภาพบรรยากาศงานบรรพชา-บวชศีลจาริณี ประจำปี255 วัดธัมมาราม นครชิคาโก
สอบธรรมศึกษา 2553 
ภาพบรรยากาศวันสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
เปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เข้าพบผู้อำนวยการที่กรุงเทพฯ 
คุณเพ็ญจันทร์ เลิศบูรพา เข้าพบพระพรหมวชิรญาณเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการจัดตั้งกรรมการบริหารโรงเรียน
ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปี 2553 
เรื่องยุ่งๆ ของการขอครูปประจำปี มาประจำการที่วัดธัมมาราม ปี 2553
ทำเนียบครูประจำการ 1 ปี (ร.ร.นาฏศิลป์) 
ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2005-2009 ร.ร.นาฏศิลป์ วัดธัมมาราม
ทำเนียบครูประจำการ 1 ปี (ดนตรีไทย) 
ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี 2005-2009 สถาบันดนตรีไทย
จากใจครูอ้อม - ครูโย 
ความในใจของครูประจำการ 1 ปี ที่นี่วัดธัมมาราม ครูอ้อม ครูโยมีอะไรจะบอก
ครูในดวงใจ ของญาติโยมชาววัดธัมมาราม 
หลวงพ่อ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ 45
เพลงขอนไม้กับชีวิต 
เพลงธรรมะความหมายดีๆ 5,231
เพลงธรรมะน่าฟัง "องคุลีมาร" 
เพลงองคุลีมาร เพลงลูกทุ่งธรรมะน่าฟัง การแสดงของนักเรียนโรงเรียน ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง 30,443
ทำรายงานภาษีรายได้ฟรี (Income Tax) ณ วัดธัมมาราม 
ทุกวันอาทิตย์ ตั่งแต่ 15 มีนาคม - 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.

 


Home      About us      News      Calendar      Webboard      Knowledge      Contact us      Admin      กรรมการอำนวยการ

วัดธัมมาราม นครชิคาโก

Modified from Maxsite 1.0 by Maneesak Pimsarn